4612 4614-PALL 0.45UM Acrodisc 针头式滤器Supor膜滤器

 • 型号 4612 4614
 • 品牌 颇尔
 • 【简单介绍】

  PALL 0.45UM Acrodisc 针头式滤器Supor膜滤器,材质:Supor亲水性聚醚砜 滤器滤器预滤层:玻璃纤维Suport Acrodisc外壳:改性丙烯酸滤器滤外壳:ABS 有效过滤面积:13mm 25mm 32mm 37mm已灭绝可过滤蛋白及核酸

  材质:Supor亲水性聚醚砜   
  滤器滤器预滤层:玻璃纤维
  Suport Acrodisc外壳:改性丙烯酸
  滤器滤外壳:ABS 
  有效过滤面积:13mm     25mm      32mm     37mm
                     08cm2    2.8cm2    5.3cm2   7.5cm2
   
  死体积:<20μ   <50μl     <100μl    <100μl
  zui大操作温度:50mm:82       zui大操作压力:75psi
  已经gamma射线灭菌:PN46534655非灭菌包装,热源<0.25EU/ml

  应用:使用0.10.2um孔径滤器对小体积缓冲液、滤膜、添加剂进行除菌;分子生物学缓冲液的过滤可使用无核酸酶的包装

   

  PALL 0.45UM Acrodisc 针头式滤器Supor膜滤器产品特点:

  :技术参数中是水的标准流速(ml/min,at 45psi)

   

  技术参数:

  孔径直径

  13mm(直径)

  25mm(直径)

  32mm(直径)

  0.1μm

  .

  45

  100

  0.2μm

  35

  250

  490

  0.45μm

  50

  400

  800

  0.8μm

  200

  700

  .

  0.8/0.2μm

  .

  200

  440

  1.2μm

  .

  .

  1700

  5μm

  .

  .

  1750

   

  订货信息 :

  货号

  品名

  规格

  包装

  备注

  4602

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.2um,13mm

  1包

  每包75/pkg

  4604

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.45um,13mm

  1包

  每包75/pkg

  4608

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.8um,13mm

  1包

  每包75/pkg

  4611

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.1um,13mm

  1包

  每包50/pkg

  4612

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.2um,25mm

  1包

  每包50/pkg

  4614

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.45um,25mm

  1包

  每包50/pkg

  4618

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.8um,25mm

  1包

  每包50/pkg

  4651

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.1um,32mm

  1包

  每包50/pkg

  4652

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.2um,32mm

  1包

  每包50/pkg

  4654

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.45um,32mm

  1包

  每包50/pkg

  4656

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  1.2um,32mm

  1包

  每包50/pkg

  4650

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  5um,32mm

  1包

  每包50/pkg

  4525

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  GF/0.2um,37mm

  1包

  每包20/pkg

  滤器滤器

  4187

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.8/0.2um,32mm

  1包

  每包50/pkg

  4658

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.8/0.2um,25mm

  1包

  每包50/pkg

  带预滤

  4655

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.2um,32mm

  1包

  每包1000/pkg

  非灭菌

  4653

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.45um,32mm

  1包

  每包1000/pkg

  非灭菌

  NF4602

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.2um,13mm

  1包

  每包75/pkg

  无核酸

  NF4187

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.8/0.2um,25mm

  1包

  每包50/pkg

  NF4652

  Acrodisc 针头式Supor 膜滤器

  0.2um,32mm

  1包

  每包50/pkg