2800-226 2800-266-whatman纤维素萃取套管滤筒检测圆滤筒

 • 型号 2800-226 2800-266
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  whatman纤维素萃取套管滤筒检测圆滤筒,被广泛用于Soxhlet提取器内,是种安全、方便和有效的固体、半固体物质提取的方法。Soxhlet提取是一种广泛用的分析食品和土壤材料中的脂类或杀虫剂以及其他固体液萃取的技术。

  WHATMAN纤维素萃取套管2800-288,沃特曼纤维素萃取套管现货供应Whatman纤维素和玻璃微纤维萃取套筒/滤筒以其的品质和纯度而享有世界声誉,被广泛用于Soxhlet提取器内,是种安全、方便和有效的固体、半固体物质提取的方法。Soxhlet提取是一种广泛用的分析食品和土壤材料中的脂类或杀虫剂以及其他固体液萃取的技术。

  纤维素萃取套筒/滤筒

  高性能纤维素萃取套筒/滤筒

  纤维素提取套筒/滤筒由高质量的纤维素棉绒制成,机械强度大,保留力强。

  标准套筒/滤筒壁厚约1mm(颗粒保留度为10.0um)。

  加厚套筒/滤筒壁厚约为2mm,用于高保留力和增加湿强度,干强度或特殊要求(颗粒保留度为6um)。

  高纯度材料确保分析结果的可靠性和可再现性。

  标准纤维素萃取套筒/滤筒

  603型套筒/滤筒是由高质量绵纤维素制成,603g型套筒/滤筒是由硼硅酸玻璃(含粘结剂)制成。对于常规自动化萃取仪器,Whatman为您提供与仪器匹配尺寸的套筒/滤筒适配器,以满足自动化使用。

  套筒/滤筒尺寸选择指南

  选择适合的套筒/滤筒大小以匹配萃取仪的正常使用。不同大小的套筒/滤筒内径和总长差别仅几毫米,因此在计算外径时要特别注意壁厚;套筒/滤筒要经过萃取器上端较窄的接口,并且空隙为1-2mm,高于虹吸管顶部5-10mm。

  whatman纤维素萃取套管滤筒检测圆滤筒技术参数-标准萃取套筒/滤筒

  级别 材料 zui大操作温度℃
  603 纤维素 120
  603 g 硼硅酸盐玻璃纤维* 500

  订购信息:

  订货信息-高性能纤维素萃取套筒/滤筒

  尺寸(mm)*+                    货号         数量/包

  Single Thickness(Wall=1mm)

  10*50                          2800-105     25pk

  18*55                          2800-185     25pk

  19*90                          2800-199     25pk

  22*65                          2800-226     25pk

  22*80                          2800-228     25pk

  25*80                          2800-258     25pk

  25*90                          2800-259     25pk

  25*100                         2800-250     25pk

  26*60                          2800-266**   25pk

  26*100                         2800-260     25pk

  28*80                          2800-288     25pk

  28*100                         2800-280     25pk

  28*120                         2800-282     25pk

  30*77                          2800-307     25pk

  30*80                          2800-308     25pk

  30*100                         2800-300     25pk

  33*80                          2800-338     25pk

  33*94                          2800-339     25pk

  33*100                         2800-330     25pk

  33*118                         2800-331     25pk

  37*130                         2800-373     25pk

  41*123                         2800-412     25pk

  43*123                         2800-432     25pk

  60*180                         2800-608     25pk

  Double Thickness(Wall=2mm)

  16*60                          2810-166     25pk

  22*80                          2810-228     25pk

  25*80                          2810-258     25pk

  26*60                          2810-266     25pk

  33*80                          2810-338     25pk

  33*94                          2810-339     25pk

  43*123                         2810-432     25pk

  订货信息-标准萃取套筒/滤筒

  尺寸(mm)   级别     壁厚(mm)     货号         数量/包

  22*60       603      2.0          10350306     25pk

  22*80       603      1.5          10350211     25pk

  25*50       603      1.5          10350116     25pk

  25*60       603      1.5          10350215     25pk

  25*80       603      1.5          10350217     25pk

  25*100      603      1.5          10350219     25pk

  26*60       603      1.5          10350220     25pk

  27*80       603      1.5          10350223     25pk

  28*60       603      1.5          10350225     25pk

  28*80       603      1.5          10350226     25pk

  28*100      603      1.5          10350227     25pk

  30*80       603      1.5          10350234     25pk

  30*100      603      1.5          10350236     25pk

  33*60       603      1.5          10350238     25pk

  33*80       603      1.5          10350240     25pk

  33*80       603T     1.0          10350437     25pk

  33*90       603      1.5          10350241     25pk

  33*94       603      1.5          10350242     25pk

  33*100      603      1.5          10350243     25pk

  33*118      603      1.5          10350245     25pk

  33*130      603      1.5          10350247     25pk

  33*205      603      1.5          10350250     25pk

  35*150      603      1.5          10350255     25pk

  40*85       603      2.0          10350261     25pk

  41*123      603      2.0          10350265     25pk

  44*230      603      2.0          10350275     25pk

  48*145      603      2.0          10350273     25pk

  48*200      603      2.0          10350274     25pk

  75*250      603      2.5          10350287     25pk

  80*250      603      3.0          10350324     25pk

  订货信息-用于标准DIONEX ASE 萃取管的纤维素萃取筒:

  萃取容量(ml)  萃取系统    壁厚(mm)    货号        数量/包

  11             200        2.0         10350106     25pk

  22             200        1.5         10350108     25pk

  33             200        1.5         10350109     25pk

  34             100/300    1.5         10350328     25pk

  66             100/300    1.5         10350327     25pk

  100            100/300    1.5         10350315     25pk