10404112-GE Whatman沃特曼10404112醋酸纤维素膜(CA膜) OE66 0.2um 47mm

 • 型号 10404112
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  GE Whatman沃特曼10404112醋酸纤维素膜(CA膜) OE66 0.2um 47mm,Whatman醋酸纤维素膜由纯醋酸纤维素制成,Z合适制备生物样品、临床分析、无菌检验及闪烁计数测试。

  GE Whatman沃特曼10404112醋酸纤维素膜(CA膜) OE66 0.2um 47mm,Whatman醋酸纤维素膜由纯醋酸纤维素制成,zui合适制备生物样品、临床分析、无菌检验及闪烁计数测试。

  特点和优势:

  醋酸纤维素的蛋白吸附力极低

  天然亲水性,适于水溶液和酒精

  较普通醋纤膜的溶剂抗性更高,尤其是对低分子醇类

  提高了热稳定性和物理强度,可耐受180℃高温

  适用于干热灭菌、射线灭菌和环氧乙烷灭菌、高温高压灭菌等方式

   

  技术参数-醋酸纤维素膜

  膜型号 孔径(um) 厚度(um) 水流速△p=0.9bar(s/100ml/12.5cm平方) 起泡点(psi) 起泡点(bar)
  OE66 0.2 115 26 58 4
  OE67 0.45 115 12 44.95 3.1
  ST68 0.8 140 16 21.75 1.5
  ST69 1.2 140 12 13.05 0.9

  订购信息:

  尺寸(mm)    孔径(um)    目录号    数量/包

  25             0.2           10404106     100pk

  47             0.2           10404112     100pk

  47(无菌包装)  0.2           10404170     100pk

  50             0.2           10404114     100pk

  110            0.2           10404126     50pk

  142            0.2           10404131     25pk

  293            0.2           10404139     25pk

  300*600        0.2           10404180     5pk

  OE 67

  13             0.45          10404001     100pk

  25             0.45          10404006     100pk

  47             0.45          10404012     100pk

  50             0.45          10404014     100pk

  85             0.45          10404044     50pk

  110            0.45          10404026     50pk

  142            0.45          10404031     25pk

  ST 68

  47             0.8           10403112     100pk

  ST 69

  47             1.2           10403012     100pk