Whatman Uniprep非针头式过滤器

  • 型号
  • 品牌 沃特曼
  • 【简单介绍】

    公司主营产品:实验室仪器设备,细胞,滤纸, 生物试剂,标准品,滤膜,滤器,实验室耗材,耗材等系列产品,现货供应,物美价廉。欢迎客户“Whatman Uniprep非针头式过滤器“详细说明书。