Whatman Autovial非针头式过滤器

 • 型号
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  公司主营产品:实验室仪器设备,细胞,滤纸, 生物试剂,标准品,滤膜,滤器,实验室耗材,耗材等系列产品,现货供应,物美价廉。欢迎客户“Whatman Autovial非针头式过滤器“详细说明书。

  订  货  信  息

  非针头式过滤器(Autovial)
  膜                                      孔径                                    每盒数量                                目录号
  PES-Sterile                        0.2um                                       50                                    AV115NPSPS
  PES                                    0.2um                                       50                                    AV115NPEPS
  PES                                    0.45um                                     50                                    AV115NPUPS
  CA,Sterile                          0.2um                                       50                                    AV115NPSCA
  CA                                     0.2um                                       50                                    AV115NPECA
  CA                                     0.45um                                     50                                    AV115NPUCA
  CA                                     0.65um                                     50                                    AV115NPACA
  CA                                     5.0um                                       50                                    AV115NPWCA
  PP                                      0.2um                                       50                                    AV115NPEPP
  PP                                      0.45um                                     50                                    AV115NPUPP
  PTFE                                 0.1um                                       50                                    AV115NPDORG
  PTFE                                 0.2um                                       50                                    AV115NPEORG
  PTFE                                 0.45um                                     50                                    AV115NPUORG
  PVDF,Sterile                     0.1um                                       50                                    AV115NPDAQU  
  PVDF,Sterile                     0.2um                                       50                                    AV115NPSAQU
  PVDF                                0.2um                                       50                                    AV115NPEAQU
  PVDF                                0.45um                                     50                                    AV115NPUAQU
  NYL                                  0.2um                                       50                                    AV115NPENYL
  NYL                                  0.45um                                     50                                    AV115NPUNYL
  GMF                                 0.45um                                     50                                    AV115UGMF