1,4-β-D-木聚糖内切酶检测底物 AZCL-Arabinoxylan (Wheat) 3g 货号:I-AZWAX Megazyme试剂盒

1,4-β-D-木聚糖内切酶检测底物

英文名:AZCL-Arabinoxylan (Wheat) 3g

货号:I-AZWAX

规格:3g

市场价: 2900 1,4-β-D-木聚糖内切酶检测底物

PDF Download

暂无问题解答

暂无视频