MILLIPORE 8010型超滤杯搅拌式超滤装置

MILLIPORE 8010型超滤杯搅拌式超滤装置

产品型号: AMICON 8010型超滤杯搅拌式超滤装置
产品展商: 其它品牌


简单介绍
MILLIPORE 8010型超滤杯搅拌式超滤装置Amicon Stirred Cell超滤杯有5种不同尺寸可供选择,一次分别可处理3ml至400ml的样品;此超滤装置对于高达10%浓度的大溶质溶液进行高流速操作,可在同一装置中快速对蛋白质样等品浓缩或脱盐。使用等体积透析模式可以回收全部产品,自带的磁力搅拌棒可控制浓差极化,极少产生剪切变性。


MILLIPORE 8010型超滤杯搅拌式超滤装置的详细介绍

MILLIPORE  8010型超滤杯搅拌式超滤装置Amicon Stirred Cell超滤杯有5种不同尺寸可供选择,一次分别可处理3ml至400ml的样品;此超滤装置对于高达10%浓度的大溶质溶液进行高流速操作,可在同一装置中快速对蛋白质样等品浓缩或脱盐。使用等体积透析模式可以回收全部产品,自带的磁力搅拌棒可控制浓差极化,极少产生剪切变性。所有的Stirred Cell超滤装置均可热压灭菌、重复使用。各处理量的超滤杯可选购其相应直径大小的圆片超滤膜配套使用。Stirred Cell超滤杯选择装置一览表

超滤杯                        8003型    8010型    8050型     8200型    8400型

*大处理量 (ml)             3              10           50              200          400    

*小处理量 (ml)         0.075          1.0          2.5              5.0          10.0

超滤膜直径(mm)           25             25          44.6            63.5          76

有效膜面积(cm2)          0.9            4.1          13.4            28.7         41.8

死体积 (ml)                   0.07           0.2            0.5              1.2            1.5 

高度(cm)                         7.7            7.7            9.8            12.8          15.5

底座(cm)                      6×6          6×6          7×7          9×9         11×11

重量(Kg)                         0.1             0.1            0.2             0.4              0.6

发表回复