nalgene 14200-0015带盖矩形缸实物照

nalgene 14200-0015带盖矩形缸实物照

产品型号: 14200-0015
产品展商: 其它品牌


简单介绍
nalgene 14200-0015带盖矩形缸实物照Saint-Gobain可提供从8升至1893升共47种规格的矩形缸(表中未列出的请向华粤行查询)。可用于多种行业如:电镀、蚀刻、硅晶片生产、电路板生产、照相冲印等。


nalgene 14200-0015带盖矩形缸实物照的详细介绍

nalgene 14200-0015带盖矩形缸实物照

Saint-Gobain可提供从8升至1893升共47种规格的矩形缸(表中未列出的请向华粤行查询)。可用于多种行业如:电镀、蚀刻、硅晶片生产、电路板生产、照相冲印等。
详细资料:
产品编号  产品描述 产品包装 产品价格 定购数量/单位
加入购物蓝
14100-0002 HDPE材料;容量8L;长×宽×高:20x20x20cm 1个   /
14100-0005 HDPE材料;容量23L;长×宽×高:36x25x25cm 1个   /
14100-0010 HDPE材料;容量27L;长×宽×高:31x31x31cm 1个   /
14100-0015 HDPE材料;容量42L;长×宽×高:46x31x31cm 1个   /
14100-0020 HDPE材料;容量57L;长×宽×高:61x31x31cm 1个   /
14100-0040 HDPE材料;容量57L;长×宽×高:47x31x47cm 1个   /
14100-0045 HDPE材料;容量114L;长×宽×高:61x46x46cm 1个   /
14100-0065 HDPE材料;容量170L;长×宽×高:61x46x61cm 1个   /
14300-0002 XLPE材料;容量8L;长×宽×高:20x20x20cm 1个   /
14300-0005 XLPE材料;容量23L;长×宽×高:36x25x25cm 1个   /
14300-0010 XLPE材料;容量27L;长×宽×高:31x31x31cm 1个   /
14300-0015 XLPE材料;容量42L;长×宽×高:46x31x31cm 1个   /
14300-0020 XLPE材料;容量57L;长×宽×高:61x31x31cm 1个   /
14300-0040 XLPE材料;容量57L;长×宽×高:47x31x47cm 1个   /
14300-0045 XLPE材料;容量114L;长×宽×高:61x46x46cm 1个   /
14300-0065 XLPE材料;容量170L;长×宽×高:61x46x61cm 1个   /
14200-0002 PP材料;容量8L;长×宽×高:20x20x20cm 1个   /
14200-0005 PP材料;容量23L;长×宽×高:36x25x25cm 1个   /
14200-0010 PP材料;容量27L;长×宽×高:31x31x31cm 1个   /
14200-0015 PP材料;容量42L;长×宽×高:46x31x31cm 1个   /
14200-0020 PP材料;容量57L;长×宽×高:61x31x31cm 1个   /
14200-0040 PP材料;容量57L;长×宽×高:47x31x47cm 1个   /
14200-0045 PP材料;容量114L;长×宽×高:61x46x46cm 1个   /
14200-0065 PP材料;容量170L;长×宽×高:61x46x61cm 1个   /
14500-0002 PVDF材料;容量8L;长×宽×高:20x20x20cm 1个   /
14500-0005 PVDF材料;容量23L;长×宽×高:36x25x25cm 1个   /
14500-0010 PVDF材料;容量27L;长×宽×高:31x31x31cm 1个   /
14500-0015 PVDF材料;容量42L;长×宽×高:46x31x31cm 1个   /
14500-0020 PVDF材料;容量57L;长×宽×高:61x31x31cm 1个   /
14500-0040 PVDF材料;容量57L;长×宽×高:47x31x47cm 1个   /
14500-0045 PVDF材料;容量114L;长×宽×高:61x46x46cm 1个   /
14500-0065 PVDF材料;容量170L;长×宽×高:61x46x61cm 1个   /