Sartorius标准滤芯产品

Sartorius标准滤芯产品

产品型号: Sartobran- P
产品展商: 其他品牌


简单介绍
滤芯类型 接口形式 (□□) 孔径 (μm) 滤芯高度 (10英寸) 滤芯高度 (20英寸) 滤芯高度 (30英寸) 滤芯高度 (40英寸) Sartobran- P 21,25,27,28 0.45 0.20 523□□06D1-P 523□□07H1-P 523□□06D2-P 523□□07H2-P 523□□06D3-P 523□□07H3-P — —


Sartorius标准滤芯产品的详细介绍

滤芯类型 接口形式
(□□)
孔径
(μm)
滤芯高度
(10英寸)
滤芯高度
(20英寸)
滤芯高度
(30英寸)
滤芯高度
(40英寸)
Sartobran- P 21,25,27,28 0.45
0.20
523□□06D1-P
523
□□07H1-P
523□□06D2-P
523
□□07H2-P
523□□06D3-P
523
□□07H3-P

Sartobran-PH 25,27 0.10
0.07
523□□58H1-PH
523
□□38H1-PH
523□□58H2-PH
523
□□38H2-PH
523□□58D3-PH
523
□□38H3-PH

Sartobran-LV 25 0.45
0.20
523□□06A1-LV
523
□□07A1-LV
523□□06A2-LV
523
□□07A2-LV
523□□06A3-LV
523
□□06A3-LV

Sartolon 21,25 0.207 510□□07H1 510□□078H2 510□□07H3-P
Sartopore 21,25,27,28 0.45
0.20
540□□06A1
540
□□07A1
540□□06A2
540
□□07A2
540□□06A2
540
□□07A2

Sartopore- 2/HF      
Sartofluor-GA 25 0.20
0.10
518□□07T1-GA
518
□□58T1-GA
518□□07T2-GA
518
□□58T2-GA
518□□07T3-GA
518
□□58T3-GA

Sartofluor-LG      
Sartoclean- CA 21,25,27,28 0.8
0.65
0.45
0.20
562□□04E1
562□□05G1
562□□06A1
562□□07A1
562□□04E2
562□□05G2
562□□06A2
562□□07A2
562□□04E3
562□□05G3
562□□06A3
562□□07A3Sartoclean- GF 21,25,27,28 0.80
0.65
560□□04E1
560
□□05G1
560□□04E2
560
□□05G2
560□□04E3
560
□□05G3

Sartopure- PP2 21,25,27,28 50
20
8
5
3
1.20
0.65
559□□50P1
559□□20P1
559□□01P1
559□□42P1
559□□02P1
559□□03P1
559□□05P1
559□□50P2
559□□20P2
559□□01P2
559□□42P2
559□□02P2
559□□03P2
559□□05P2
559□□50P3
559□□20P3
559□□01P3
559□□42P3
559□□02P3
559□□03P3
559□□05P3
559□□50P4
559□□20P4
559□□01P4
559□□42P4
559□□02P4
559□□03P4
559□□05P4
Sartopure- GF2 21,25,27,28 1.20
0.65
557□□03P1
557□□05P1
557□□03P2
557□□05P2
557□□03P3
557□□05P3
557□□03P4
557□□05P4
Sartofine PP 00,03,05,07,08 70
40
20
15
10
5
3
1
0.70
0.50
558□□70W1
558□□40W1
558□□20W1
558□□15W1
558□□10W1
558□□42W1
558□□02W1
558□□03W1
558□□05W1
558□□06W1
558□□70W2
558□□40W2
558□□20W2
558□□15W2
558□□10W2
558□□42W2
558□□02W2
558□□03W2
558□□05W2
558□□06W2
558□□70W3
558□□40W3
558□□20W3
558□□15W3
558□□10W3
558□□42W3
558□□02W3
558□□03W3
558□□05W3
558□□06W3
558□□70W4
558□□40W4
558□□20W4
558□□15W4
558□□10W4
558□□42W4
558□□02W4
558□□03W4
558□□05W4
558□□06W4
Sartocell- P      
Sartoclear P