GE whatman GF/B:1.0μm玻璃纤维滤纸1821-024

GE whatman GF/B:1.0μm玻璃纤维滤纸1821-024

产品型号: 1821-024
产品展商: 其它品牌


简单介绍
GE whatman GF/B:1.0μm玻璃纤维滤纸1821-024GE whatman GF/B:1.0μm玻璃纤维滤纸1821-024


GE whatman GF/B:1.0μm玻璃纤维滤纸1821-024的详细介绍

GE whatman GF/B:1.0μm玻璃纤维滤纸1821-024

whatman GF/B:1.0μm玻璃纤维滤纸1821-025 1821-047 1821-070 1821-090 1821-110 1821-125 1821-150厚度是GF/A的3倍,湿强度更高,负载力也明显增强。用于保留颗粒,流速快。特别适用于在液体澄清或颗粒定量中悬浮细颗粒高的样品处理。可用作膜过滤前的细颗粒物预过滤,用于要求高负载力的LSC技术。