α-葡萄糖苷酶(嗜热脂肪芽孢杆菌)(重组) α-Glucosidase (Bacillus stearothermophilus) (Recombinant) 货号:E-TSAGS Megazyme中文站

Alpha葡[萄]糖苷酶[嗜热脂肪芽孢杆菌]

EC 3.2.1.20
CAZY Family: GH13
Recombinant from Bacillus stearothermophilus. In 3.2 M ammonium sulphate.
Specific activity: ~ 280 U/mg (60oC, pH 6.5 on p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside); ~ 135 U/mg (40oC, pH 6.5 on p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside).
Action on other substrates: Blocked p-nitrophenol maltoheptaoside < 0.0001 %
Stability: > 4 years at 4oC.